Η επιτροπή

Στην διοικητική επιτροπή της Κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας υπηρετούν οι:

Πρόεδρος: Ηλέκτρα Σοφού (ΕΕΕ Θεσσαλονίκης)
Γραμματέας: Αναστασία Ζαίμη (ΕΕΕ Μυλότοπου)
Ταμίας: Θεόφιλος Κανταρτζής (Α’ ΕΕΕ Αθήνας)
Σύμβουλοι: Φρίντα Παναγιωτίδου (ΕΕΕ Θεσσαλονίκης), Κώστας Γεωργιάδης

Αναπληρωματικά μέλη: