Η επιτροπή

Στην διοικητική επιτροπή της Κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας υπηρετούν οι:

Πρόεδρος: Γιώργος Χουσερίδης (ΕΕΕ Κατερίνης)
Γραμματέας: Φρίντα Παναγιωτίδου (ΕΕΕ Θεσσαλονίκης)
Ταμίας: Στέφανος Καλοτεράκης (ΕΕΕ Θεσσαλονίκης)
Σύμβουλοι: Τούκι Φιτιαβάνα Αντριάν Αριμανάνα (Β’ ΕΕΕ Αθήνας), Βασίλης Μελετιάδης (ΕΕΕ Βόλου)

Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασία Ζαϊμη (ΕΕΕ Μυλοτόπου), Στάθης Υφαντίδης (ΕΕΕ Λάρισας)